Algemeen

Carnavalskrant verkoop


KV de Plekploasters bedankt alle adverteerders en kopers van de carnavalskrant. Indien u de verkoop van de carnavalskrant aan de deur heeft gemist dan zijn er nog kranten à € 4,00 te koop bij:
Spar Synco - Bakkerij ‘t Mikpuntj - Slagerij Jeurninck

ROUTE OPTOCHT 2018 EN INSCHRIJFFORMULIER.

De optocht zal rondtrekken op maandag 12 februari 2018

ROUTE: Vertrek om 13.49 uur aan de “Oude Boerenbond” (Parallelweg).
Vervolgens Stationstraat, Dorpstraat, Raadhuisplein, Ridderstraat, Abdisstraat, Jonker van Baexenstraat, Molenveldstraat, Kerkveldstraat, Hubert Cuyperslaan, Rhijdtstraat, Kerkstraat en tot slot de ontbinding van de optocht op het Monseigneur Kierkelsplein.

Uw opgave aan de optocht, (via de website www.plekploasters.nl) zien wij zo spoedig mogelijk maar graag vóór 7 februari 2018 tegemoet. Te laat inleveren betekent uitsluiting voor de Originaliteitprijs.

Afhalen nummers: maandag 12 februari 2018 bij café De Oude Smidse van 10.00 tot 11.00 uur.
Wij doen een dringend beroep op de deelnemers, om de aanwijzingen van het optochtcomité nauwgezet op te volgen, o.a. m.b.t. het goed aansluiten van de groepen onderling en voor een ordelijk verloop van de optocht.

Wij maken u er nogmaals op attent, dat deelnemen aan de optocht altijd op eigen risico is!!!
Zie voorwaarden optocht op www.plekploasters.nl

Vasteloaves Agenda 2018

Vriédig 09-02-2018 Machtsöäverdrachtj Gemeindje Leudal in Horn
Zoaterdig 10-02-2018 Kinjeroptocht vertrèk vanaaf ut Kèrkplein
Duipfieëst biej de Sjmead
Zunjig 11-02-2018 Vasteloavèsmès inne Kèrk
Chipsbal biej de jeugdroad
Toet en Kwaak Sjpektakel biej de Sjmead
Moandjig 12-02-2018 Optocht vertrèk vanaaf de Parallelwaeg
Priésoétrieking vanne Optocht en ut sjoeanst verseerdje hoés inne Zaal
Dinsdig 13-02-2018 Boorebroéloft vöär de Wèt biej de Sjmead
Kinje-Boorebroéloft biej de Sjmead
Boorebroéloft vöär de kèrk biej de Sjmead
Weaver en aafsjloéting vanne Vasteloavendj op ’t Plekpleatske
Woonsdig 14-02-2018 Askruutske hoale inne kèrk
|Doorsturen